سازگاری با مرورگرها

آنتی ویروسهای ارائه شده با اکثر مرورگرهای مرسوم سازگاری دارند و دایره انتخاب شما را وسیع تر کرده و به شما اجازه میدهد بی دغدغه به استفاده از اینترنت بپردازید